CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Bước 1: Chọn số lượng của sản phẩm vào giỏ hàng để đặt mua hàng

Bước 2: Sau khi đã thêm vào giỏ hàng thì các bạn có thể tùy chọn thêm các sản phẩm khác vào giỏ hàng. Sau đó tiến hành thanh toán, ở đây các bạn có thể thêm phiếu voucher để được giảm giá (nếu có).

Bước 3: Vui lòng điền các thông tin của người mua hàng và sau đó chọn hình thức thanh toán. Chọn đặt hàng để hoàn thành các bước.

Bước 4: Báo cáo đơn hàng đã hoàn thành và chờ nhận thông tin đơn hàng trong thời gian sớm nhất.

THÔNG TIN ĐẾN BẠN!